Er en betalingsanmerkning permanent?

Mange som har mye kredittkortgjeld opplever å få en eller flere betalingsanmerkninger. Dette får man dersom man har uoppgjorte krav som har gått til inkasso, men som ikke er betalt. Betalingsanmerkninger ditt «økonomiske rulleblad». Det å ha en betalingsanmerkning er utelukkende negativt.  En anmerkning er ikke permanent, tidligere så stod den i et par år etter man hadde gjort opp kravet, men slik det er i dag så blir denne fjernet så fort man har betalt kravet som er tilknyttet betalingsanmerkningen.