Foreldet gjeld

Vi har i det siste fått flere spørsmål fra mennesker med store gjeldsproblemer om gjeld kan bli gammel og dermed bli foreldet. I Norske Lover er det nemlig en lov som heter «lov om foreldelse av fordringer». Denne loven har to viktige punkter, disse går på:

Normale fordringer

Normale fordringer er gjeld som stammer fra kjøp av produkter eller tjenester. Dette kan være alt i fra bokklubber til årsavgift ved trenningssentere. Her er fristen 3 år, det betyr at kreditoren ikke kan kreve betalt etter 3 år fra saken er gått til inkasso.

Pengefordringer

Pengefordringer/pengelån er finansprodukter som kredittkort,forbrukslån og boliglån Her foreldelsefristen 10 år, det betyr at etter 10 år så kan ikke banken/formidleren kreve gjelden inn.

Er det virkelig så lett å bli kvitt gjeld?

Nei, det er ikke det. Kreditoren kan nemlig gå til rettslig skritt å få en dom eller avtale med deg da påløper det 10 nye år i foreldelsefristen. Dermed er det i mindre krav stor sannsynlighet for at kreditor ikke vil følge opp, men ved f.eks kredittkortgjeld så vil man i de aller fleste tilfeller ikke få gjeld som er foreldet.

Ønsker du å lese mer kan du gjøre det på Lovdata.no sine sider