Les dette før du hyrer en privat gjeldsrådgiver!

Gjeldsproblemer kan være svært alvorlige og i noen tilfeller kan man trenge profesjonell hjelp. I mange tilfeller kan dette spare deg for flere tusen kroner, men det finnes også mange svært useriøse gjeldsrådgivere som ikke tenker på annet enn sin egen lommebok. Disse gjeldsrådgiverne bør man styre unna, men hvordan velger man riktig gjeldsrådgiver? Det er ikke alltid like lett, men noen ting bør få dine lamper til å lyse rødt:

 

Betaling

En privat gjeldsrådgiver skal også få betalt, men hvordan de får betalt varierer veldig. De seriøse gjeldsrådgiverne tar ofte timebetalt, de useriøse tar gjerne en % andel av gjelden de reduserer. Det er ingen tvil om at sistenevnte er mer gunstig for gjeldsrådgiveren enn for deg som har mye i kredittkortgjeld eller annen type gjeld.

Kompetanse

Med noen få unntak så vet vi at de som er mest fornøyde med sine gjeldsrådgivere velger en med juridisk erfaring. Altså en advokat eller jurist med en spesialisering på gjeld. Vi blir ofte kontaktet av fortvilte mennesker som har hyret en gjeldsrådgiver som ikke har kompetasen. Derfor anbefaler vi at du velger en med juridisk erfaring.

Avtaler med banker

En gjeldsrådgiver sin oppgave er i stor grad å gi deg råd om hvordan du kan bli kvitt gjeldsproblemene raskest og best mulig. Det er derfor ikke veldig naturlig dersom gjeldsrådgiveren «pusher» lån fra banker han har en avtale med. Han må gjerne tilby deg det, men det du skal vite er at hvis en bank ønsker å gi deg et lån så vil flere banker kanskje også komme med et tilbud. Dermed kan du sammenligne flere banker for å se hvilken bank som gir deg det beste tilbudet

Oppsummering

Du må velge riktig gjeldsrådgiver, hvis ikke så kan denne personen dra deg ennå lenger ned i gjeldsproblemene enn du er i dag. Vi anbefaler også alle å sjekke hvilket tilbud kommunen din har. Alle kommuner er lovpålagt å tilby gjeldsrådgivning, kvaliteten på denne er etter vår erfaring varierende i hele landet. Et annet godt tips kan være å søke i listen til GOA (Gjeldsoffer Alliansen).